ANBI STATUS

GIFTEN

Stichting Melanoom heeft een ANBI status. Giften aan de Stichting zijn mogelijk aftrekbaar van de belasting. De Stichting is geregistreerd bij de Kvk: patiëntenorganisatie voor patiënten met melanoom en oogmelanoom.
RSIN nummer: 815465117

Bezoekadres (op afspraak): Gebouw Janssoenborch, Godebaldkwartier 365 (3e etage), 3511 DT Utrecht Postadres: Postbus 9199, 1180 MD Amstelveen

E-mailadres: secretariaat@stichtingmelanoom.nl

Bankrekeningnummer: NL51 INGB 0007 5302 79 (BIC INGBNL2A) t.n.v. Stichting Melanoom te Utrecht

Doelstelling: het informeren van, het behartigen van belangen van en het geven van lotgenotencontact aan patiënten met melanoom en oogmelanoom.

 

 

 

 

Stichting Melanoom

Postbus 9199
1180 MD AMSTELVEEN

 

STICHTING MELANOOM 2020