ANBI STATUS

GIFTEN

Stichting Melanoom heeft een ANBI status. Giften aan de Stichting zijn mogelijk aftrekbaar van de belasting. De Stichting is geregistreerd bij de Kvk: patiëntenorganisatie voor patiënten met melanoom en oogmelanoom.
RSIN nummer: 815465117

Bezoekadres: Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
Postadres: Postbus 8152, 3503 RD Utrecht

E-mailadres: secretariaat@stichtingmelanoom.nl

Bankrekeningnummer: NL51 INGB 0007 5302 79 (BIC INGBNL2A) t.n.v. Stichting Melanoom te Utrecht

Doelstelling: het informeren van, het behartigen van belangen van en het geven van lotgenotencontact aan patiënten met oogmelanoom en melanoom.

 

 

 

Stichting Melanoom

Postbus 8152
3503 RD UTRECHT

STICHTING MELANOOM 2018