BELEIDSPLAN

UITGANGSPUNTEN

Stichting Melanoom verstaat onder beleid de uitgangspunten (visie, missie) die de stichting hanteert bij zijn functioneren, de doeleinden die worden nagestreefd en de wegen waarlangs (respectievelijk de middelen waarmee) de stichting die doelen wil realiseren. 

Het bestuur wil met het opstellen en uitvoeren van het beleidsplan 2015-2020 bereiken dat in 2020 wij worden gezien als de meest betrouwbare en professionele navigator rond Melanomen in Nederland. Wij zijn de ‘one-stop shop’ voor iedere patiënt met een diagnose Melanoom.

 

  • Wij helpen patiënten en hun naasten om hun weg te vinden in de medische wereld in Nederland. Wij geven geen medisch advies maar zijn wel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De patiënt kan via onze website alle relevante informatie vinden met betrekking tot melanomen zoals gevalideerde medische informatie, klinische studies, zorgpaden, richtlijnen, kwaliteitscriteria, melanoomcentra en lotgenotencontact.

  • Wij geven informatie en faciliteren contacten tussen patiënten.

  • Wij zijn de belangenbehartigers voor de melanoompatiënten in Nederland en zijn hiervoor continu in contact met medici en farmaceutische industrie om het belang van patiënten te benadrukken.

  • Wij geven tevens advies op het gebied van preventie. Preventie bestaat uit 2 onderdelen:
    - awareness creëren met als doel het aantal melanoompatiënten te laten afnemen in de toekomst;
    - vroege opsporing met als doel het percentage genezing te verhogen.

Het beleidsplan is geactualiseerd. Hieronder vindt u de ook versie 2021-2025.