top of page
Dit is een handige folder om aan je leidinggevende of werkgever te geven. De folder biedt werkgevers een handreiking voor het begeleiden van medewerkers met een melanoom. De folder (uit 2015) is hieronder te downloaden. Op de website Kanker en werk van patiëntenbeweging NFK (voorheen Levenmetkanker) is aanvullende informatie te vinden over dit thema. Hier vind je ook de algemene brochure 'Kanker en werk, informatie voor werkgevers'. Deze brochure bevat adviezen, tips en suggesties hoe je werkgever samen met jou invulling aan het werk kan geven tijdens je ziekte. De folders zijn ontwikkeld door de patiëntenbeweging NFK in samenwerking met Stichting Melanoom, werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, werkgeversforum Kroon op het Werk, V&VN Oncologie (oncologieverpleegkundigen) en de NVAB (bedrijfsartsen). Met dank aan subsidie van Stichting Instituut Gak. MELANOOM EN WERK
bottom of page