Europese Commissie laat nivolumab toe voor adjuvante behandeling melanoom

Op 31 juli 2018 heeft de Europese Commissie nivolumab (Opdivo) toegelaten tot de Europese markt voor de adjuvante behandeling van patiënten in stadium III en IV, bij wie de uitzaaiingen door de chirurg volledig zijn verwijderd. De adjuvante behandeling kan worden gegeven om de grote kans op nieuwe uitzaaiingen te verkleinen. Nivolumab is al beschikbaar voor de behandeling van uitgezaaid melanoom, als de uitzaaiingen niet chirurgisch kunnen worden verwijderd. Ook is het onder bepaalde voorwaarden

beschikbaar voor de behandeling van longkanker, nierkanker, de ziekte van Hodgkin en plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. Het zal waarschijnlijk nog enige maanden duren voor alle partijen in de zorg de financiering geregeld hebben.

BELANGRIJK NIEUWS