Samen beslissen over je kankerbehandeling: wat is jouw ervaring?

NFK en haar kankerpatiëntenorganisaties houden een peiling onder mensen die kanker hebben (gehad) om na te gaan wat hun ervaringen en behoeften zijn met betrekking tot Samen Beslissen. We willen graag weten in hoeverre de zorgverlener patiënten ondersteund heeft bij het maken van een keuze voor een behandeling. Ook mensen die níet het gevoel hadden dat er (bewust) een keuze voor een behandeling is gemaakt, kunnen de vragenlijst invullen.

Samen beslissen

Wanneer je kanker hebt, neem je vaak in korte tijd beslissingen (bijvoorbeeld over behandelingen), die directe gevolgen kunnen hebben voor je leven op korte en lange termijn. Je kunt de situatie en jouw voorkeuren bespreken met je zorgverlener. Zo beslissen patiënt en zorgverlener samen welke behandeling het beste past, dit noemen we Samen Beslissen.

We willen graag weten hoe mensen die kanker hebben (gehad) denken over Samen Beslissen. Ben je betrokken geweest bij de beslissing, ben je goed geïnformeerd, heeft je zorgverlener je ondersteund en heb je tijd gehad om je keuze te overdenken?

Doneer je ervaring Deel (anoniem) in ongeveer 5 minuten je ervaring met Samen Beslissen (en je behoeften hierin) met ons, zodat wij de belangen van mensen met kanker beter kunnen behartigen.

Doneer je ervaring: jouw ervaring telt!

NFK wil graag meer zicht hebben op de ervaringen van mensen die kanker hebben (gehad) als het gaat over Samen Beslissen. De uitkomsten van deze vragenlijst vergroten ons inzicht en stellen ons in staat de belangen van mensen met kanker beter te behartigen.

Delen van uitkomsten We delen de uitkomsten van deze peiling breed, zodat zorgverleners en onderzoekers leren van de ervaringen van (ex-)kankerpatiënten en hiermee rekening kunnen houden in hun werk. Daarnaast brengen we patiënten op de hoogte van de uitkomsten. Dit doen we bijvoorbeeld door de uitkomsten aan te bieden aan de media en door ze te publiceren op onze website.

Dit onderzoek wordt gedaan door Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) in samenwerking met haar 19 kankerpatiëntenorganisaties.

BELANGRIJK NIEUWS