Antoni van Leeuwenhoek officieel erkend als Centre of Excellence


Het Antoni van Leeuwenhoek is in 2018 door de European Academy of Cancer Sciences (EACS) officieel erkend als Centre of Excellence.

Mede door onze Raad van Advies heeft Stichting Melanoom korte lijnen met het AVL waardoor wij patiënten voorzien van de laatste inzichten in de zorg voor melanoom en kunnen wij hun belangen optimaal behartigen.

'We ervaren een enorme maatschappelijke betrokkenheid bij de mensen van AVL', zegt Koen van Elst, voorzitter van Stichting Melanoom in het onlangs gepubliceerde jaarbericht van het ziekenhuis. 'In 2018 hebben we veelvuldig contact gehad over trials die geïnitieerd zijn vanuit het ‘melanoomteam’ bij het AVL. We zijn onder de indruk van de authenticiteit waarmee de arts-onderzoekers bereid zijn om samen met ons te kijken naar het oplossen van 'patiënten'-kwesties bij melanoom-trials. Zo heeft prof. Blank, onder meer op ons aandringen, een specifiek studieprotocol aanzienlijk patiëntvriendelijker gemaakt. Ook hebben de AVL-dokters, met name dr. Van Akkooi, vanuit oprechte betrokkenheid meegekeken naar talloze oplossingen voor problemen waarmee patiënten worstelen. De (conservatieve) stem van de praktiserende meerderheid stond vaak haaks op deze oplossingen.’

Lees meer op: jaarbericht AvL

BELANGRIJK NIEUWS