Patiënten gezocht voor Els Borst-gesprekken


De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties organiseert dit najaar een aantal Els Borst-gesprekken met als onderwerp 'Samen beslissen in de palliatieve fase'. Per gesprek zoeken zij vijf kankerpatiënten die te horen hebben gekregen dat ze niet meer beter worden.

In een Els Borst-gesprek gaan kankerpatiënten en zorgverleners die geen behandelrelatie hebben met elkaar in gesprek onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider. Ze kijken vanuit elkaars perspectief naar de communicatie: zorgverleners worden zich bewust van de beleving van patiënten, terwijl patiënten leren over de beleving van zorgverleners. Dat zorgt voor reflectie en wederzijds begrip.

De eerste gesprekken vinden plaats op 30 september en 14 oktober in het Radboud MC in Nijmegen en op 30 oktober in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Per gesprek zoekt NFK vijf kankerpatiënten die te horen hebben gekregen dat ze niet meer beter worden en die bereid zijn in een gesprek met zorgverleners ervaringen uit te wisselen over hoe zij besluitvorming in deze fase hebben ervaren.

Zie voor meer informatie en aanmelding: website NFK

BELANGRIJK NIEUWS