top of page

Nieuws

Landelijke enquête geeft inzicht in oorzaken daling diagnoses melanoom tijdens coronacrisis

Afgelopen week heeft Stichting Melanoom een brandbrief gestuurd naar enkele belangrijke partijen uit het veld, zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Zorgverzekeraars Nederland en de beroepsvereniging van dermatologen (NVDV). In deze brief staan de resultaten van een landelijke enquête die Stichting Melanoom april/begin mei 2020 heeft afgenomen om de mogelijke oorzaken in kaart te brengen van de missende diagnoses van melanoom gedurende de uitbraak van COVID-19. Dat er tijdens de lockdown een sterke afname is opgetreden van verwijzingen en diagnoses melanoom blijkt uit registraties van onder andere de Nederlandse Zorgautoriteit en het Integraal Kankercentrum Nederland. In de brief uiten we onze zorgen hierover en doen we een dringende oproep om maatregelen te nemen voor het geval een nieuwe golf aan COVID-19 patiënten de zorg overspoelt.

Opmerkelijke resultaten Op basis van de uitkomsten van de enquête signaleert Stichting Melanoom dat mensen met zorgen over hun huid niet de zorg kregen die nodig was voor eventuele vroegtijdige diagnose van melanoomkanker. Er was ook een kleine groep die aangaf geen toegang tot de zorg (huisarts en/of dermatoloog) te hebben gehad. Opmerkelijk was, dat de grootste groep aangaf de huisarts of dermatoloog niet te bezoeken vanwege angst om het Coronavirus te krijgen. Dit is opvallend, omdat de kans om te overlijden aan melanoom (mits je daadwerkelijk bent gediagnosticeerd met melanoom) bij de meeste stadia veel groter is dan de kans op overlijden door COVID-19. Dit geldt al helemaal voor mensen die sowieso al een relatief kleine kans hebben om aan COVID-19 te overlijden. Mogelijk zijn mensen onbekend met het feit dat ook een dun melanoom kan uitzaaien naar bijvoorbeeld longen, lever of hersenen. Een snelle diagnose is dus essentieel. Dat is op zijn minst een reden om beter na te denken en je af te vragen of de zorg voor melanoom wel zo goed is ingericht.

Wees voorbereid op een eventuele nieuwe golf COVID-19 Op dit moment lijkt COVID-19 redelijk onder controle, maar er is een kans dat de ziekte weer gaat oplaaien. Daardoor kan er weer een periode aanbreken waarin de reguliere zorg voor mensen met verdachte moedervlekken ontoegankelijk wordt. Stichting Melanoom vindt dat we het niet zo ver mogen laten komen en roept alle partijen op nu alvast speciale maatregelen te treffen. Dit kan inhouden dat er aparte locaties worden aangewezen waar dermatologen direct verdachte moedervlekken kunnen checken. Of het inzetten van mobiele technologieën die door middel van algoritmes mensen met verdachte moedervlekken waarschuwen om een dermatoloog te raadplegen. Dit laatste kan vanaf iedere locatie, dus ook vanuit huis. Wél moet daarbij opgemerkt worden dat de technologie geen 100% garantie geeft. Aan de andere kant scoren enkele apps qua detectie beter dan de gemiddelde huisarts. Hoe dan ook, vroegtijdige opsporing van melanomen leidt aantoonbaar tot minder melanoomdoden. Laten we er dus samen voor zorgen dat bij een nieuwe uitbraak van COVID-19 de melanoomzorg ongehinderd door kan gaan.

bottom of page