top of page

Nieuws

Christian Blank: Immunotherapie vóór operatie biedt betere resultaten


Op het congres van de ASCO (de Amerikaanse organisatie voor klinische oncologie) in Chicago heeft prof. Christian Blank de resultaten gepresenteerd van de eerste fase 3 studie met neo-adjuvante immunotherapie in vergelijking met de standaardbehandeling(Nadina studie).


De standaardbehandeling van patiënten in stadium III, met voelbare regionale lymfklieren bestaat uit chirurgische verwijdering van de lymfklieren gevolgd door een jaar lang adjuvante behandeling met immunotherapie (12 x) of doelgerichte therapie dagelijks (alleen bij BRAF-mutatie).

De experimentele behandeling bestond uit 2 kuren ipilimimab + nivolumab (neo-adjuvant) en pas daarna chirurgische behandeling. Als er in de verwijderde klieren weinig of geen melanoomactiviteit werd gevonden was de behandeling klaar. Bij onvoldoende respons in de lymfklieren werd nog adjuvant behandeld (11x nivolumab of 46 weken dabrafenib + trametinib).


In de experimentele groep was bij 59% een duidelijke reactie op de neoadjuvante behandeling in de lymfklieren te zien en deze groep hoefde geen verdere behandeling. Slechts 5% van hen kreeg binnen een jaar een recidief.

Van de hele groep die vooraf immunotherapie kreeg was 84% na een jaar nog vrij van tumor. Bij de patiënten die de standaardbehandeling hadden gekregen was dit slechts 57%.


De conclusie is dan ook dat patienten beter op immunotherapie reageren als die voor de operatie wordt gegeven.

De resultaten pleiten voor neo-adjuvante behandeling als standaardbehandeling bij stadium III melanoompatiënten.


Presentatie van de resultaten van de Nadina-studie door Christian Blank op de ASCO 2024

Comments


bottom of page