Financiële gevolgen van kanker: wat is jouw ervaring?


Kanker of de behandeling ervan kan gevolgen hebben voor je inkomsten of uitgaven. Heb jij zulke gevolgen door kanker (gehad) en zo ja, in welke mate en op welk moment? Welke invloed hebben deze financiële gevolgen op jouw leven en dat van je naasten (gehad)? Hoe ga of ging je hier mee om en had je behoefte aan financiële steun of hulp? En had jouw ziekte gevolgen voor je (eventuele) partner?


Deze en andere vragen komen terug in de Doneer Je Ervaring-peiling. Hiermee willen we achterhalen wat de financiële gevolgen van kanker zijn en wat dit betekent voor het leven van (ex)-kankerpatiënten en hun naasten. De vragenlijst is bedoeld voor mensen die kanker hebben (gehad). Ook als de diagnose kanker geen financiële gevolgen voor je heeft of had, is het invullen van de vragenlijst voor ons erg waardevol.


We willen je graag vragen om anoniem je ervaring te delen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Vul de vragenlijst in.

De vragenlijst staat open tot 19 oktober 2021.


Waarom deze vragenlijst? Uit de Doneer Je Ervaring peiling uit 2019 over Kanker en Werk kwam naar voren dat 60% van de respondenten financiële gevolgen heeft ervaren. Met deze nieuwe vragenlijst gaan we dieper in op de financiële gevolgen na de diagnose kanker en wat dit betekent voor het dagelijks leven. Als we hier meer inzicht in hebben, kunnen wij nog gerichter de belangen van mensen met kanker en hun naasten op financieel gebied behartigen.


Alvast bedankt voor het delen van jouw ervaring!


Initiatiefnemers

Deze peiling is een initiatief van en ontwikkeld door de kankerpatiëntenorganisaties verenigd binnen de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). De peiling is mede tot stand gekomen met betrokkenheid van de Federatie Financieel Planners (FFP) en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). 

BELANGRIJK NIEUWS