MELANOOMNIEUWS

BLAD

Melanoom Nieuws is een uitgave van Stichting Melanoom en verschijnt 3 tot 4 keer per jaar.
Het blad wordt gratis toegestuurd aan donateurs. 
Artikelen uit de uitgave mogen worden overgenomen mits de bron uitdrukkelijk wordt vermeld. 

 

Hoofdredacteur: Twan Stemkens, redactie@stichtingmelanoom.nl
Eindredactie: Twan Stemkens
Redactie: Edith van Esch, Jan de Jong, Harrie Kuizenga,  Ineke Oomen, Masja Ros, Lies van der Wal en Cisca de Weert

UITGAVEN: