KLACHTEN & SYMPTOMEN

KLACHTEN  

In Nederland wordt bij ongeveer 220 mensen per jaar een oogmelanoom geconstateerd. De meeste mensen die een oogmelanoom krijgen, zijn tussen de 50 en 70 jaar oud, maar het komt soms ook bij jongere mensen voor. Over de oorzaak is weinig bekend.

 

Het oogmelanoom wordt vaak ontdekt doordat iemand klachten heeft. De aard van de symptomen van de uveale melanoompatiënten varieert afhankelijk van de locatie van de tumor en welke delen van het oog deze verstoort.

 

De volgende klachten komen voor:

  • wazig zien

  • een vervormd beeld zien

  • uitval van een stuk van het gezichtsveld of het zien van vlekken en lichtflitsen

  • een verandering in de vorm of grootte van de pupil

 

Als de tumor zich in het corpus ciliare bevindt geeft deze pas klachten als de tumur behoorlijk groot is geworden.

Tumoren waarbij de macula is betrokken worden vaak vroeg opgemerkt omdat ze symptomen veroorzaken.

Tumoren waarbij de iris is betrokken kunnen gemakkelijker worden waargenomen vanwege de locatie aan de voorzijde.

In ongeveer een derde van de gevallen wordt een oogmelanoom toevallig ontdekt bij een routinecontrole van de ogen bij de oogarts.

 

Alle symptomen van uveal melanoom kunnen worden veroorzaakt door andere, meer algemene aandoeningen.  Het is belangrijk om bij klachten van de ogen deze na te laten kijken door een oogarts of optometrist.