top of page

Onze missie
Over ons

Stichting Melanoom is een patiëntenorganisatie voor mensen met melanoom en oogmelanoom. De organisatie van de stichting is in handen van een team van gemotiveerde, enthousiaste vrijwilligers. We worden bijgestaan door onze Raad van Advies, die ons op medisch vlak steunt en onze missie deelt.

Ga direct naar:

De stichtig

De stichting

Ons team van gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers wordt aangestuurd door een bestuur op het gebied van organisatie, en bijgestaan door een Raad van Advies op het gebied van expertise over melanoom en oogmelanoom. We hebben op dit moment ongeveer 700 donateurs.

Stichting Melanoom bestaat sinds 1995, en heeft als belangrijkste missie om melanoom terug te dringen. De kernactiviteiten van Stichting Melanoom zijn:

Voorlichting en informatie

Kennis is belangrijk. Wanneer een melanoom in een vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling groot.

Contact met lotgenoten

We brengen lotgenoten met elkaar in contact. Door ervaringen te delen kunnen patiënten, maar ook naasten, elkaar steun bieden.

Behartigen van belangen

We vechten voor meer onderzoek naar melanoom, voor uitgebreide kennis bij artsen en voor een kloppende diagnose bij elke patiënt.

Meer informatie over onze doelen en activiteiten vind je onderaan deze pagina in ons beleidsplan en in de jaarverslagen.

Stichting Melanoom is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en wordt financieel gesteund door KWF Kankerbestrijding. De stichting heeft een ANBI-status, wat betekent dat giften aan de Stichting mogelijk aftrekbaar zijn van de belasting.

Help je mee?

Word onderdeel van onze missie 'meer genezing, minder melanoom'

COLLECTE-BUS-hand.gif
Raad van Advies

Raad van Advies

De stichting, en in het bijzonder het bestuur, wordt bijgestaan door een Raad van Advies. Deze raad is samengesteld uit specialisten en wetenschappers uit het werkveld van de dermatologie, chirurgie, pathologie en oncologie. De Raad bestaat uit:

Bestuur

Bestuur

De organisatie van Stichting Melanoom is in handen van een team van gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers dat wordt aangestuurd door een bestuur. Het bestuur bestaat uit:

Foto_Koen_van_Elst_v_2019_05 (2)_bewerkt

voorzitter

Koen van Elst

foto 2020 VAstratinei_edited.jpg

bestuurslid belangenbehartiging en wetenschappelijk adviseur

Violeta Astratinei

Oncomid-MartinaRooijakkers-KLEIN-04[22029]_edited.jpg

secretaris en bestuurslid oogmelanoom

Martina Rooijakkers

Plessius_edited.jpg

bestuurslid PR en communicatie

Isabel Plessius

arie reijnen2_edited.jpg

penningmeester

Arie Reijnen

Beleidsplan

Beleidsplan

Uitgangspunten

Stichting Melanoom verstaat onder beleid de uitgangspunten (visie, missie) die de stichting hanteert bij zijn functioneren, de doeleinden die worden nagestreefd en de wegen waarlangs (respectievelijk de middelen waarmee) de stichting die doelen wil realiseren.
Het bestuur wil met het opstellen en uitvoeren van het beleidsplan 2015-2020 bereiken dat in 2020 wij worden gezien als de meest betrouwbare en professionele navigator rond Melanomen in Nederland. Wij zijn de ‘one-stop shop’ voor iedere patiënt met een diagnose Melanoom.

  • Wij helpen patiënten en hun naasten om hun weg te vinden in de medische wereld in Nederland. Wij geven geen medisch advies maar zijn wel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De patiënt kan via onze website alle relevante informatie vinden met betrekking tot melanomen zoals gevalideerde medische informatie, klinische studies, zorgpaden, richtlijnen, kwaliteitscriteria, melanoomcentra en lotgenotencontact.

  • Wij geven informatie en faciliteren contacten tussen patiënten.

  • Wij zijn de belangenbehartigers voor de melanoompatiënten in Nederland en zijn hiervoor continu in contact met medici en farmaceutische industrie om het belang van patiënten te benadrukken.

  • Wij geven tevens advies op het gebied van preventie. Preventie bestaat uit 2 onderdelen:
    - awareness creëren met als doel het aantal melanoompatiënten te laten afnemen in de toekomst;
    - vroege opsporing met als doel het percentage genezing te verhogen.


Het beleidsplan is geactualiseerd. Hieronder vindt u de versie 2021-2025.

Jaarverslgen

Jaarverslagen

Jaarverslagen

Jaarrekening

ANBI status

ANBI status

Giften

Stichting Melanoom heeft een ANBI status. Giften aan de Stichting zijn mogelijk aftrekbaar
van de belasting.
De Stichting is geregistreerd bij de Kvk: patiëntenorganisatie voor patiënten met melanoom en oogmelanoom.
KvK-nr: 41214927
RSIN nummer: 815465117

Bezoekadres (op afspraak): Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3503 BL Utrecht
Postadres: Postbus 9199, 1180 MD Amstelveen
E-mailadres: secretariaat@stichtingmelanoom.nl
Bankrekeningnummer: NL51 INGB 0007 5302 79 (BIC INGBNL2A) t.n.v. Stichting Melanoom 

Doelstelling: het informeren van, het behartigen van belangen van en het geven van lotgenotencontact aan patiënten met melanoom en oogmelanoom.

bottom of page