top of page

Nieuws

Ken je stadium! Onder dit motto lanceert Stichting Melanoom de Melanoom Stadium Calculator


Stichting Melanoom lanceert de Melanoom Stadium Calculator, een (web)instrument waarmee iedere (huid)melanoompatiënt in staat wordt gesteld om zijn of haar stadium zélf te bepalen.

In het verleden hebben we meermaals vastgesteld dat melanoompatiënten vaak geen idee hebben van hun stadium. Dit kan verschillende redenen hebben. Wij benadrukken dat het bekend zijn met je stadium van groot belang is voor iedere melanoompatiënt.

Het kennen van je stadium bied je namelijk:

  • Meer informatie over je prognose

  • Houvast bij het kiezen van je behandeling

  • Eventueel mogelijkheden om mee te doen aan een klinische studie (trial)

Het stadium van een melanoompatiënt kan variëren tussen I en IV en heeft daarnaast verschillende subcategorieën van A tot C. De stadiëring wordt bepaald aan de hand van een aantal kenmerken van de tumor zelf, of er sprake is eventuele uitzaaiingen in de regionale lymfklieren en of er sprake is van metastasen op afstand: de zogenaamde TNM*-classificatie (T = tumorgrootte, N = aantal betrokken lymfeklieren en M = aanwezigheid van metastasen). Belangrijke kenmerken van de primaire tumor zijn de dikte van de tumor (Breslow-dikte) en de eventuele aanwezigheid van ulceratie (zweervorming).

Waarom is het belangrijk om het stadium bij melanoom te kennen?

A. De prognose is gebaseerd op het stadium. Met het stadium kun je zelf de kans** bepalen op terugkeer van de ziekte en/of de kans** op overleving. Zowel de overlevings- als de terugkeerkansen zijn bepaald op basis van een grote groep patiënten met een identiek stadium.

B. De vervolgbehandeling en de follow-up (hoe vaak en op welke wijze word jij als patiënt door jouw arts gevolgd) is grotendeels gebaseerd op je stadium. Alle stadium IIIB en IIIC-patiënten hebben bijvoorbeeld sinds kort de optie om een adjuvante (aanvullende) behandeling te ondergaan binnen 12 weken na diagnose. C. Klinische studies kunnen een belangrijke behandeloptie zijn voor patiënten met melanoom. Door mee te doen aan een klinische studie kun je toegang krijgen tot een behandeling die nog niet is geregistreerd. Samen met andere kenmerken bepaalt het stadium van je ziekte of je kunt deelnemen aan een studie. Dit kan relevant zijn als:

  • Je niet in aanmerking komt voor een behandeling met de geregistreerde geneesmiddelen;

  • Je deze geregistreerde geneesmiddelen al hebt geprobeerd zonder (voldoende) succes;

  • Een veelbelovende (combinatie)therapie wordt onderzocht die in studies betere resultaten laat zien dan de geregistreerde geneesmiddelen.

Zie voor meer informatie: behandeling melanoom

Aangezien het ziektestadium essentieel is en wij iedere (huid)melanoompatiënt de kans willen geven dit zelf te bepalen, kun je vanaf vandaag gebruik maken van de Melanoom Stadium Calculator Voor vragen over het gebruik van de Melanoom Stadium Calculator of over de uitkomst ervan graag mailen naar: contact@stichtingmelanoom.nl

*Voor stadium I, II en IV wordt gerefereerd naar de 8e editie TNM-classificatie van de AJCC. Enkel voor stadium III wordt een beroep gedaan op de oude editie, de 7e TNM-classificatie melanoom van de AJCC. De reden om stadium III niet te vernieuwen naar de 8e editie heeft te maken met de grote verschillen tussen de 7e en 8e editie bij dit stadium. In september 2018 hebben de leden van de Tumor Focus Groep Melanoom in Nederland consensus bereikt om deze (gecombineerde) TNM-classificatie landelijk te gebruiken.

**Met ’kans’ wordt bedoeld de algemene kans. Een (algemene) kans geeft in alle gevallen slechts een algemeen beeld. Informatie over jouw kans geeft dus geen informatie over jouw specifieke situatie of de uitkomst hiervan. Jouw individuele vooruitzicht kan dus beter of slechter zijn dan de vooruitzichten van de hele groep.

Comments


bottom of page