top of page

Nieuws

Patiënten kunnen zorg in ziekenhuis verbeteren door vaker vragenlijsten in te vullen.

Wanneer kankerpatiënten vaker hun stem laten horen, kunnen Nederlandse ziekenhuizen de kwaliteit van de zorg verbeteren. Daarom roepen we patiënten op om de vragenlijsten van hun ziekenhuis in te vullen.

Zorg afstemmen op behoefte patiënt De uitkomsten van deze (patiënt)vragenlijsten geven inzicht in de lichamelijke toestand, de ervaringen en de tevredenheid van patiënten. Hierdoor weten zorgverleners beter hoe het met hun patiënten gaat én wat zij vinden van de geleverde zorg. Zo kunnen ze die zorg verbeteren of beter afstemmen op de behoefte van de patiënt. Daarom hebben de vragenlijsten volgens ons een duidelijke meerwaarde.

PROMs en PREMs

Er zijn twee soorten vragenlijsten. Met behulp van Patient Reported Outcomes Measures, afgekort PROMs, wordt gemeten hoe de patiënt zich voelt en hoe het met hem of haar gaat. Die lijst bevat vragen over bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid en emotionele toestand. De antwoorden van de individuele patiënt kunnen door de zorgverlener met de patiënt worden besproken in de spreekkamer, om zo samen te beslissen over de best passende behandeling en zorg.

Patient Reported Experience Measures, afgekort PREMs, zijn korte, landelijk vastgestelde vragenlijsten, die anoniem worden ingevuld door de patiënt. Deze geven inzicht in de ervaring en tevredenheid van de patiënt met de geleverde zorg. De resultaten worden teruggekoppeld aan het ziekenhuis, onder meer ter verbetering van de zorg(processen).

,,De uitkomsten van deze vragenlijsten vormen een essentiële bron van informatie voor de patiënt en de zorgverleners, zoals artsen en verpleegkundigen,” zegt directeur-bestuurder Arja Broenland (NFK). ,,Zodoende dragen ze bij aan betere zorg, hogere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten en transparantie in de zorg.”

bottom of page