top of page

Nieuws

Twee nieuwe behandelingen beschikbaar voor melanoompatiënten


Per vandaag zijn twee nieuwe behandelingen officieel beschikbaar in Nederland. Eén daarvan kan ingezet worden bij inoperabel, gemetastaseerd melanoom (stadium IIIc of stadium IV waarbij opereren geen optie meer is). Dit is de behandeling met BRAF-MEK remming: encorafenib (Braftovi) in combinatie met binimetinib (Mektovi). Deze combi lijkt o.a. een ander bijwerkingenprofiel te laten zien dan de reeds bestaande combi's, zo blijkt uit de data van de registratiestudie (COLUMBUS). Deze behandeling is alleen geschikt voor patiënten met een BRAF-mutatie in hun melanoom.

In het volgende nummer van Melanoom Nieuws zullen we aandacht schenken aan deze nieuwe behandelcombinatie.

De tweede is de adjuvante (aanvullende) behandeling met pembrolizumab. Deze is bestemd voor mensen in de zogenaamde hoog-risico categorie: geen aantoonbare ziekte meer, maar wél een grote kans op terugkeer. De behandeling moet binnen 12 weken na de operatie starten. Deze behandeling wordt al sinds enkele jaren ingezet bij gemetastaseerd melanoom en heeft zich nu dus ook bewezen in een grote klinische studie bij stadium IIIa, IIIb en IIIc melanoom voor de adjuvante toepassing. De adjuvante behandeling met pembrolizumab is een behandeling die ook geschikt is voor een specifieke groep patiënten die nog niet kon worden behandeld: stadium IIIa melanoom zonder de BRAF-genmutatie en met lymfkliermetastase(n) groter dan 1 mm.

Voor alle patiënten met melanoom vanaf stadium IIIa (> 1.0mm) zijn alle innovatieve medicijnen die in de pijplijn zaten en die in een fase-3 studie zijn getest, nu beschikbaar in Nederland.

Let op dat deze 'nieuwe' behandelingen - net als alle reeds beschikbare immuuntherapieën en doelgerichte therapieën bij melanoom - enkel beschikbaar zijn in de 14 melanoomcentra, te weten:

- Amphia Ziekenhuis (Breda) - UMCG (Groningen) - RadboudUMC (Nijmegen) - Isala Klinieken (Zwolle) - Medisch Spectrum Twente (Enschede) - Erasmus MC (Rotterdam) - UMCU (Utrecht) - Máxima Medisch Centrum (Veldhoven) - Zuyderland (Heerlen) - MCL (Leeuwarden) - MUMC (Maastricht) - LUMC (Leiden) - UMC Amsterdam (locatie VUmc) - Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam)

Stichting Melanoom raadt alle patiënten met melanoom in Nederland sterk aan om een behandeling in één van deze 14 melanoomcentra (expertcentra) te verkiezen boven een ander (streek)ziekenhuis. De zorg bij melanoom is zeer complex en continu in ontwikkeling. De zorg bij melanoom is van voldoende kwaliteit in bovenstaande centra waar veel kennis en expertise is opgebouwd. Bovendien vind je experimentele behandelingen/ klinische studies bij melanoom, enkel in bovenstaande expertcentra.

bottom of page