top of page

Nieuws

Ex-kankerpatiënt vraagt om ‘het recht om vergeten te worden’


Afsluiten overlijdensrisicoverzekering probleem voor meeste kankerpatiënten UTRECHT – Zes op de tien (ex-)kankerpatiënten in Nederland lukt het niet om een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten, bijvoorbeeld voor een hypotheek, aanvullend pensioen of lening. De Nederlandse Federatie van Kanker-patiëntenorganisaties (NFK) roept daarom de politiek op tot een wetswijziging waarmee ex-kankerpatiënten aanspraak kunnen maken op het ‘recht om vergeten te worden’, zodat ze met een schone lei kunnen beginnen.

NFK deed onderzoek onder 316 mensen die kanker hebben (gehad) en na hun diagnose een ORV probeerden af te sluiten. De ziekte werd gemiddeld tien jaar geleden vastgesteld en mensen vroegen gemiddeld vijf jaar geleden een ORV aan. Een ORV keert bij overlijden een bedrag uit aan nabestaanden en wordt meestal afgesloten, zo niet verplicht gesteld, bij een hypotheek. Zes op de tien mensen lukte het niet om zo’n verzekering af te sluiten. Van hen werd 62% door de verzekeraar geweigerd vanwege de diagnose kanker. Een kwart weigerde zelf, omdat de kosten die bovenop de basispremie kwamen te hoog waren. Wie heeft de vragenlijst ingevuld?

De respondenten waren op het moment van invullen van de vragenlijst gemiddeld 51 jaar oud. Op het moment van invullen van deze vragenlijst was het gemiddeld 10 jaar geleden dat bij de respondenten de diagnose kanker werd gesteld. Daarnaast was het gemiddeld 5 jaar geleden dat zij een ORV hadden aangevraagd, of een poging daartoe hadden ondernomen. De meest voorkomende diagnoses bij de respondenten waren borstkanker (33%, n=105), bloed- of lymfklierkanker (30%, n=94), gynaecologische kanker (7%, n=21), melanoom/ huidkanker (7%, n=21) en darmkanker (4%, n=12).

Wel of niet gelukt een ORV af te sluiten?

Een kleine 40% van de (ex-)kankerpatiënten geeft aan dat het na één of meerdere pogingen lukte om een ORV af te sluiten; bij 60% (n=185) is het afsluiten van een ORV niet gelukt.

Mensen die ten tijde van diagnose 42 jaar of ouder waren, geven vaker aan dat het niet lukte een ORV af te sluiten (72%, n=102), dan mensen die bij diagnose 41 jaar of jonger waren (van hen gaf 50% (n=77) aan dat het niet lukte). Ook mensen die 5 jaar of korter na diagnose een ORV hebben geprobeerd af te sluiten zeggen vaker dat het niet gelukt is (70%, n=126), dan mensen bij wie de diagnose 6 jaar of langer geleden is op het moment van de ORV aanvraag (bij 47% (n=52) lukte het niet). Ruim driekwart (76%, n=240)2 van de respondenten had de ORV nodig voor (de aanvraag van) een hypotheek. 30% (n=94) gaf (ook) een andere reden, zoals aanvulling pensioen of een persoonlijke lening.

Afsluiten ORV wel gelukt: wat was er nodig? Van de groep (ex-)kankerpatiënten bij wie het lukte een ORV af te sluiten, zegt 65% (n=75) dat zij de verzekeraar toestemming moesten geven om extra medische informatie over hen op te vragen, 42% (n=49) moest (daarnaast) blijvend extra premie betalen. Bij de antwoordcategorie ‘anders’ (20%, n=23) werd o.a. bemiddeling door een tussenpersoon genoemd of dat men een aantal jaar moest wachten voordat de ORV afgesloten kon worden.

Een samenvatting van de resultaten vind je in de Infographic

bottom of page