top of page

Nieuws

Jaarverslagen 2020 St. Melanoom en NFK


De coronapandemie was allesbepalend voor wat in 2020 niet meer kon, maar leidde ook naar positieve ontwikkelingen.

Vrijwel alle fysieke contacten, vergaderingen, bijeenkomsten, sponsorlopen etc. werden afgeblazen. Stichting Melanoom organiseerde daarom 3 webinars voor zowel huidmelanoom als oogmelanoom in plaats van de oorspronkelijke geplande fysieke MelanoomInfodag. En met groot succes. De gezamenlijke patiëntenorganisaties verenigd in de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties hebben zich in 2020 vooral gericht op belangenbehartiging. De impact van de coronapandemie op de reguliere zorg, voorrang voor kwetsbare patiënten bij de vaccinatie. Maar ook op Samen Beslissen en het thema van de beste en meest passende zorg voor iedere kankerpatiënt. Van elke kankerpatiëntenorganisatie heeft de NFK enkele "parels van impact" genoemd, geslaagde activiteiten op het gebied van belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. Voor Stichting Melanoom zijn die parels de Webinars en het uitgebreide netwerk dat beschikbaar is voor lotgenotencontact: hulplijn, forum, Facebookgroep en Buddysupport.


Het jaarverslag van Stichting melanoom is te vinden op onze site.

Op de website van de NFK vindt u het jaarverslag en de Parels van impact.

Comentarios


bottom of page