top of page

Nieuws

Manifest ‘Naar een gezonde, zonveilige sportomgeving’


Oproep van de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland aan ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) / Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF.

De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland doet een beroep op genoemde partijen om bij het nieuwe Nationaal Sportakkoord aandacht te besteden aan het belang van een zonveilige sportomgeving, om daarmee een substantiële bijdrage te leveren aan effectieve huidkankerpreventie.

Huidkanker is, met afstand, de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland.


De Stuurgroep - een samenwerking van o.a. de vereniging van dermatologen, patiëntenorganisaties, waaronder Stichting Melanoom, RIVM en IKNL - lanceerde in 2021 het Nationaal Actieplan Huidkanker om de enorme toename van het aantal mensen met huidkanker in Nederland een halt toe te roepen en daarmee te voorkomen dat de druk op bemensbaarheid en betaalbaarheid van de huidkankerzorg onhoudbaar wordt.


De bij het Nationaal Sportakkoord betrokken partijen (landelijke en lokale overheden, sportbonden) kunnen een belangrijke rol spelen om de stijging van het aantal huidkankerdiagnoses te keren. Zij kunnen sporters bewust maken van de risico’s en stimuleren tot bescherming van de huid (felste zon vermijden, schaduw opzoeken, huid bedekken, goed insmeren).

Zij kunnen helpen voorzien in voorwaarden voor dergelijk verstandig zongedrag, bijvoorbeeld door meer schaduwplekken te maken en door goede zonbeschermingsmiddelen beschikbaar te stellen op en/of rond sportvelden.


Wij roepen alle bonden, gemeenten en sportaanbieders op om hun achterban te informeren over een gezonde, zonveilige sportomgeving, en die maatregelen te nemen die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Lokale sport- en preventieakkoorden bieden de mogelijkheid om daar gezamenlijk afspraken over te maken. De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland wil daarbij (door kennis, informatie en contacten) adviseren.


ความคิดเห็น


bottom of page