top of page

Nieuws

Stichting Melanoom lid van de Patiëntenadviesraad van het DARE-NL project


Stichting Melanoom is een trots lid van de Patient Advisory Board (PAB) van het DARE-NL project. DARE-NL houdt zich bezig met oncologische ATMPs (Advanced Therapy Medicinal Products, geneesmiddelen voor geavanceerde therapie).

ATMPs zijn gepersonaliseerde geneesmiddelen waarbij genen, cellen of weefsel van een patiënt worden gemanipuleerd en vervolgens opnieuw in het lichaam van de patiënt worden ingebracht om kanker te bestrijden.

DARE-NL heeft als missie het klinisch testen van ATMPs te versnellen. Dit moet ertoe leiden dat kankerpatiënten, waaronder melanoompatiënten, tijdig en langdurig toegang krijgen tot ATMP behandelopties die mogelijk tot genezing kunnen leiden.

Voorbeelden van celtherapieën zijn tumorinfiltrerende lymphocyten (TILs), Chimere Antigeen Receptor (CAR) T-cel therapiën en TCR celtherapieën. De laatste twee voorbeelden zijn genetisch gemanipuleerde TILs. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om CAR-T en TCR celtherapieën in te zetten bij de behandeling van solide tumoren zoals melanoom. Ze vormen dus een mogelijke toekomstige behandelmogelijkheid voor melanoompatiënten.

De huidige stand van zaken met betrekking tot melanoom is dat alleen TILs therapie is goedgekeurd als behandelmogelijkheid. Het heeft decennia geduurd voor resultaten van het onderzoek en de ontwikkeling van TILs de patiënten bereikt hebben. Nog steeds zijn de voorwaarden voor vergoeding van TILs beperkend, wat tot veel frustratie bij de melanoomgemeenschap leidt.

Het DARE-NL project vormt een uitstekende mogelijkheid voor Stichting Melanoom om meer te leren over cel- en gentherapie en daarnaast invloed te kunnen uitoefenen op het onderzoek, de ontwikkelingen en vergoedingsmogelijkheden op dit gebied. Patiëntvertegenwoordigers zullen bovendien toegang krijgen tot een educatief platform over onderzoek naar ATMPs en Good Manufacturing Practices van deze therapieën. Daarnaast krijgen zowel patiënten als patiëntvertegenwoordigers toegang tot een database met alle klinische trials met ATMPs die beschikbaar zijn in Nederland.

Met onze betrokkenheid in grote projecten op het gebied van ATMPs, zoals DARE-NL, hebben we tot doel de overlevingskansen van melanoompatiënten te verbeteren, vooral voor patiënten bij wie het melanoom resistent is voor huidige behandelmogelijkheden.

Het project is gestart in september 2022 en zal 5 jaar lopen. Op 8 september 2023 vond de eerste jaarlijkse consortiumbijeenkomst van DARE -NL plaats in het UMC Utrecht.

Klik op de link om naar de website van het project te gaan: https://www.dare-nl.nl/


Tekst Violeta Astratinei en Marlies De Zeeuw Beeld The National Institutes of Health, Public domain, via Wikimedia Commons

Comments


bottom of page