top of page

Nieuws

Vaccinatie van kankerpatiënten tegen corona
In navolging van de Europese vereniging van medische oncologie (ESMO) pleit de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), waarvan Stichting Melanoom lid is, ervoor dat mensen die minder dan vijf jaar geleden de diagnose kanker kregen, prioriteit krijgen in het vaccinatieprogramma.


Risico’s van COVID-19 bij mensen met kanker

Alhoewel er nog beperkte onderzoeksdata beschikbaar zijn, lijken de beschikbare data erop te wijzen dat kankerpatiënten een verhoogde kans hebben op een slechter verloop van COVID-19 dan de algemene bevolking. Voor zowel Europese als Amerikaanse oncologen is dit aanleiding om te stellen dat kankerpatiënten prioriteit moeten krijgen in het vaccinatieprogramma. Hierbij worden de mensen bedoeld die kanker hebben en hiervoor al dan niet behandeld worden, en de mensen die in de controlefase zitten na afronding van de behandeling.


Twee derde kankerpatiënten wil gevaccineerd worden

Uit onze Doneer Je Ervaring-peiling “Kankerzorg in de anderhalvemetersamenleving: wat is jouw ervaring?”, gehouden tussen 6 oktober en 3 november 2020, bleek dat mensen met kanker zelf ook de urgentie voor vaccinatie voelen. Twee derde van de kankerpatiënten gaf toen aan gevaccineerd te willen worden tegen corona, en van hen wil ruim de helft dat graag met voorrang. Van de kankerpatiënten die niet meer beter worden, geeft ruim 7 op de 10 aan gevaccineerd te willen worden, waarvan zelfs twee derde graag met voorrang.


Veel zorgen over coronabesmetting

De angst voor een coronabesmetting is groot onder kankerpatiënten en de eerste onderzoekscijfers laten zien dat deze angst helaas mogelijk terecht is. In de Doneer Je Ervaring-peiling “Gevolgen van de coronacrisis voor kanker: wat is jouw ervaring?”, gehouden tussen 29 maart en 18 april 2020, gaf meer dan de helft van de kankerpatiënten die nu behandeld worden of nog moeten starten, aan dat ze zich wel (veel) zorgen maken om het virus te krijgen.


Voor meer informatie: website NFK


Veelgestelde vragen

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) heeft op haar site een aantal vragen en antwoorden over het coronavaccin in relatie tot kanker onder elkaar gezet:

Kommentare


bottom of page