top of page

Nieuws

Hulp bij psychosociale gevolgen van moeilijk eten bij kanker


Ongeveer de helft van de mensen met kanker heeft problemen met eten door de ziekte of behandelingen. Binnen de zorg is vaak weinig aandacht voor de psychosociale impact hiervan. Daarom is een e-learning voor zorgverleners en een gesprekshulp voor patiënten en naasten ontwikkeld. Hiermee kunnen verpleegkundigen en diëtisten betere psychosociale ondersteuning geven aan mensen met kanker die moeilijk eten. De e-learning en de gesprekshulp zijn gratis beschikbaar via: www.voedingenkankerinfo.nl

Eten is zoveel meer dan het binnenkrijgen van voldoende voedingsstoffen. Eten betekent ook genieten en is voor veel mensen een moment van samenzijn. Als het eten door de ziekte of de behandelingen niet of nauwelijks meer gaat kan dit allerlei gevoelens veroorzaken bij mensen met kanker én hun naasten. Patiënten geven aan dat de huidige voedingszorg bij kanker sterk gericht is op de inname en gewichtsverlies, zonder aandacht voor de psychosociale gevolgen. Zorgverleners blijken dit onderwerp soms uit de weg te gaan omdat ze geen adequate oplossing voor handen hebben.

E-learning voor zorgverleners In de e-learning is aandacht voor: * Informeren over en bewustwording van de psychosociale problemen rondom het onvermogen tot eten.

* Gesprekstechnieken om het gesprek hierover aan te gaan met de patiënt en naaste. * Tijdig signaleren van de behoefte aan psychosociale ondersteuning bij problemen met eten. * Verwijzen naar ondersteunende zorg via onder andere de Verwijsgids Kanker.

Verpleegkundigen wordt vooraf aan de e-learning gevraagd op te schrijven hoe ze nu omgaan met deze problematiek, en wat eventuele verbeterpunten zijn.

De e-learning is kosteloos beschikbaar op de website www.voedingenkankerinfo.nl/professionals. De e-learning is geaccrediteerd in het V&VN kwaliteitsregister. Voor diëtisten is accreditatie toegekend door ADAP het kwaliteitsregister voor paramedici.

Gesprekshulp In de gesprekshulp worden mensen met kanker en hun naasten gesprekstechnieken en voorbeeldvragen aangereikt om het gesprek over de gevolgen van het moeilijk eten te starten, met elkaar én met zorgverlener. Ook dient de gesprekshulp om de gevoelens rondom het moeilijk eten te erkennen. Daarnaast worden er ideeën aangereikt; hoe om te gaan met het moeilijk eten aan de hand van de ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De gesprekshulp is kosteloos beschikbaar via: voedingenkankerinfo.nl.

Project De gesprekshulp en e-learning zijn ontwikkeld op basis van interviews en vragenlijsten, afgenomen in 2018 en 2019 bij mensen met kanker en hun naasten. Met dit project ‘Hij moet toch eten?’ wil Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL) kennis genereren en implementeren over psychosociale gevolgen van het onvermogen om te eten bij kanker. Dit project is met een subsidie van Zorg Instituut Nederland op 1 december 2017 van start gegaan en is afgerond op 30 november 2019.

De volgende partners hebben meegewerkt aan het project: de patiëntenorganisaties Hematon, HOOFD-HALS en Longkanker Nederland, de websites/patiëntenplatforms Kanker.nl en Voedingenkankerinfo.nl en de beroepsgroepen Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO), en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Aanvullende informatie over dit project is te vinden op: www.iknl.nl

bottom of page