top of page

Nieuws

Aantal melanomen in 2021 weer toegenomen


Het IKNL publiceerde vandaag de voorlopige cijfers van het aantal nieuwe gevallen van kanker in 2021. Door de COVID-19 pandemie was er in 2020 een daling van het aantal nieuwe diagnoses voor bijna alle kankersoorten, waaronder huidmelanoom en oogmelanoom. De cijfers laten voor melanoom van de huid nu weer een stijging zien. Het is nog te vroeg om vast te stellen of het om een echte stijging gaat, of om een inhaalslag, of beide. Het aantal nieuwe gevallen van oogmelanoom schommelt jaarlijks maar in grote lijnen lijkt dit aantal vrij stabiel. Mede ook omdat de cijfers over 2020 en 2021 nog voorlopig zijn, zijn conclusies over deze cijfers niet goed mogelijk.


Comments


bottom of page