top of page

Nieuws

Kanker in 2032


Op 4 oktober presenteerde het IKNL een rapport met schattingen over het voorkomen van kanker in 2032. Naar verwachting zal het aantal mensen dat in dat jaar de diagnose kanker krijgt 156.000 bedragen. In 2019 was dat nog 118.000. (+ 32%) Ook het aantal mensen dat sterft aan kanker neemt toe: 54.000 (in 2019: 46.000). De stijging is voor het grootste gedeelte te verklaren door de vergrijzing van de bevolking.


Voor huidmelanoom is de toename van het aantal diagnoses procentueel nog veel groter. Er worden 10.057 melanoomdiagnoses verwacht in 2032, tegen 7.072 in 2019 (+50%). De sterfte aan melanoom neemt waarschijnlijk iets af, ondanks de toename van het aantal patiënten, door betere behandeling en vroegere diagnose.


Het rapport doet aanbevelingen om de trend van groei om te buigen, maar vooral om die steeds grotere groep kankerpatiënten nog goede zorg te verlenen, nu er tekorten zijn aan personeel en ook de kosten niet oneindig door kunnen stijgen. Aanbevelingen in het rapport:

  • meer preventie

  • vergroten van de zorgcapaciteit (werk aantrekkelijker maken)

  • doelmatiger organiseren van de zorg

  • investeren in digitale zorg

  • meer aandacht voor de behoeften van (ex-)kankerpatiënten op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk vlak

  • structureel aandacht besteden aan kwaliteit van leven en waardig sterven

Het rapport is te vinden op de website van IKNL


Comments


bottom of page