top of page

Nieuws

Overlevingscijfers uitgezaaid melanoom en bijwerkingen behandeling


De DMTR is de nationale melanoomregistratie in Nederland waarin gegevens van alle patiënten met stadium III en stadium IV die worden behandeld in de 14 melanoomcentra worden verzameld. Medicijnbehandeling voor stadium III en IV melanoom kan alleen in die 14 ziekenhuizen gegeven worden.

Sinds 2013 worden o.a. de overlevingscijfers bijgehouden van patiënten die zijn behandeld voor een uitgezaaid niet operabel melanoom.

Ook worden ernstige bijwerkingen van de behandelingen vastgelegd. Bijwerkingen van doelgerichte therapie (BRAF/MEK-remmers) en van immunotherapie.


Uit onlangs door de DMTR verstrekte gegevens blijkt, dat de overleving van systemisch behandelde patienten sinds 2013 (het begin van de registratie) duidelijk is verbeterd. Van de patienten die in 2013 startten met behandeling was de helft binnen een jaar overleden. Van de patienten die in 2019 begonnen met behandeling was na ruim 2,5 jaar nog de helft in leven.


In het overzicht over bijwerkingen is te zien, dat bij bijna de helft van de patiënten die worden behandeld met de combinatie ipilimumab-nivolumab ernstige of zeer ernstige bijwerkingen optreden. Het gaat dan om graad 3 en 4 bijwerkingen.

(Graad 3: ernstig, ADL beperkt, soms opname nodig, graad 4: levensbedreigend, direct behandeling nodig)


Alle cijfers vind je in het document Bijwerkingen systemische therapie en overlevingscijfers

bottom of page