top of page

Nieuws

St. Melanoom krijgt subsidie voor ontwikkelen keuzehulp


Stichting Melanoom heeft succesvol subsidie aangevraagd bij ZONMW.


Als je kanker hebt, is het goed om een ziekenhuis te kiezen dat past bij jouw ziekte en jouw situatie. De ontwikkelingen in de kankerzorg gaan snel. Ziekenhuizen verschillen in expertise, zorgaanbod en werkwijze. Via dit project realiseren we betrouwbare en vergelijkbare keuze-informatie over de expertise die ziekenhuizen hebben in melanoomzorg.


Met experts in melanoomzorg bepalen we welke medische informatie ziekenhuizen hiervoor moeten aanleveren, zoals resultaten van behandelingen en patiëntenaantallen. We vragen ziekenhuizen hoe gespecialiseerd in melanoomzorg hun team is en welke melanoomzorg ze bieden. En we vragen aan melanoompatiënten hoe zij de zorg in dat ziekenhuis ervaren.


Met deze informatie maken wij beschrijvingen van ziekenhuizen, die we plaatsen op onze website die van de NFK nfk.nl/ziekenhuiskeuzehulp. Op beide websites geven wij informatie over en hulp bij ziekenhuiskeuze. Zo helpen wij mensen met een melanoom om een ziekenhuis te kiezen dat past bij hun ziekte en hun situatie.

bottom of page