top of page

Nieuws

Gesprekshulp Werk en kanker


De gesprekshulp Werk en Kanker is een folder die helpt om het praten over kanker op de werkvloer makkelijker te maken. De indeling van de folder volgt de verschillende ziektefasen vanaf de diagnose. Per fase wordt uitgelegd wat er mogelijk gebeurt en hoe je als medewerker en werkgever samen kunt praten over ziek zijn, wel of niet blijven werken, eventuele aanpassingen in het werk en re-integratie. De informatie kan houvast geven bij het gesprek en bij het omgaan met werk in een tijd die al turbulent genoeg is. De gesprekshulp is een gezamenlijke productie van NFK en de Groep Werk en Kanker.

Meer informatie en brochures op de website van de NFK

bottom of page