Vacature bestuurslid PR & Communicatie Stichting Melanoom


Het bestuur van Stichting Melanoom is op zoek naar een enthousiast bestuurslid PR & Communicatie. Elk jaar krijgen ruim 7.000 mensen in Nederland de diagnose melanoom of oogmelanoom. Dit aantal stijgt al jaren. Melanoom is de meest agressieve en dodelijke vorm van huidkanker, die ontstaat in de pigmentcellen van een moedervlek. Jaarlijks overlijden ongeveer 800 mensen aan de gevolgen van een melanoom of oogmelanoom. Stichting Melanoom behartigt de belangen van patiënten en naasten met een melanoom. Onze missie is ”minder melanoom en meer genezing”. Wij zijn een groeiende organisatie en zijn momenteel bezig met het verder professionaliseren van de stichting. Preventie, belangenbehartiging, voorlichting en (het bieden van) lotgenotencontact vormen de pijlers van onze Stichting. Deze werkzaamheden worden nu uitgevoerd door een bevlogen bestuur, een team van 50 vrijwilligers en drie parttime medewerkers. We werken hierin samen met onder andere KWF Kankerbestrijding en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

PR & communicatie vormt een essentieel onderdeel binnen al onze activiteiten.

Taken · ontwikkelen van een PR & Communicatiestrategie en -plan, waaronder bestaande campagnes begeleiden en nieuwe campagnes opzetten;

· aansturing communicatieteam; · samen met het bestuur langetermijnbeleid bepalen; · deelname aan bestuursvergaderingen (6 x per jaar in avonduren).

We zoeken een bestuurslid dat: · thuis is in de wereld van PR & Communicatie; marketing en sponsoring; kennis van externe communicatie en moderne communicatiemiddelen; · affiniteit heeft met het onderwerp melanoom; · de stichting wil helpen verder te groeien; · teamplayer en resultaatgericht is; · bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft in bestuurlijke omgeving, gericht op beleids- en koersbepalingen en de bewaking hiervan; · tekstueel vaardig (persberichten schrijven of beoordelen, eventueel meeschrijven aan teksten voor website, en incidenteel meewerken aan ons blad Melanoom Nieuws.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: Binnen het bestuur draagt dit bestuurslid de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het communicatiebeleid in de meest brede zin van het woord. Binnen de kaders die gesteld zijn door het bestuur, en die in beleid en begroting zijn vastgelegd, is dit bestuurslid gezamenlijk bevoegd besluiten te nemen om deze verantwoordelijkheid ten uitvoer te brengen.

Wij bieden: · een bestuurlijke rol in een maatschappelijk, relevante en positief gedreven organisatie; · collegiale, betrokken en actieve medebestuursleden. Team van gedreven parttime medewerkers en vrijwilligers · mogelijkheid deel te nemen aan Europese symposia · mogelijkheid tot het volgen van aanvullende opleidingen

Alle bestuursleden van Stichting Melanoom vervullen hun rol onbezoldigd. Reiskosten en onkostenvergoeding volgens vastgestelde regels. Reacties voorzien van CV graag sturen naar contact@stichtingmelanoom.nl

BELANGRIJK NIEUWS
LAATSTE NIEUWS
ARCHIEF
ZOEKEN D.M.V. TAGS
VOLG ONS
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon